Menu

You are here

ကားနည္းပညာအသစ္မ်ား (၂)

ကားနည္းပညာသစ္ေတြက တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုၿပီးဆန္းသစ္လာခဲ့ပါတယ္။ လာမယ့္ ၂၀၂၀ မွာ ဒီေန႔ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားေနတဲ့ ကားနည္းပညာေတြထဲမွာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာမယ့္ ကားနည္ပညာအသစ္ ေတြကိုေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
 
ယာဥ္ေမာင္းကိုလႊမ္းမိုးမႈစနစ္(Driver Override System)
 
ယာဥ္ေမာင္းရဲ႕ေမာင္းႏွင္မႈအေျခအေန၊ တိက်တဲ့ေမာင္းႏွင္မႈမရွိျခင္း၊ တိတိက်က် ဆုံးျဖတ္ႏိုင္မႈမရွိျခင္း စတဲ့ ေမာင္းမႈအရည္အေသြးမေကာင္းမြန္တာေတြကိုအာရုံခံၿပီး ကားကြန္ပ်ဴတာစနစ္က လိုအပ္သလို ထိန္းခ်ဳပ္ ေမာင္းႏွင္ေပး သြားမယ့္စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။
 
ကိုယ္ေရးအခ်က္လက္လုံၿခဳံမႈ(Biometric Vehicle Access)
 
ကားေသာ့ေမ့က်န္ခဲ့တာ၊ ကားအနားေရာက္မွေသာ့ပါမလာတာေတြကို အလြယ္တကူေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ လက္ေဗြ၊ မ်က္ႏွာပုံစံ ေတြနဲ႔ မွတ္ပုံတင္ထားတဲ့ ခႏၵာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းေတြနဲ႔ ကားေသာ့ဖြင့္ စက္ႏႈိးႏိုင္မယ့္စ နစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။
 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းအျပည့္အစုံအာရုံခံစနစ္(Comprehensive Vehicle Tracking)
 
အာမခံကုမပဏီေတြနဲ႔ အစိုးဌာနဆိုင္ရာေတြအတြက္ ျဖစ္လာမယ့္စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြ ကိုေျခရာခံတာ၊ အလုံစုံေစာင့္ၾကည့္တာေတြကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ GPS လမ္းေၾကာင့္ေစာင့္ၾကည့္စနစ္ကို ပိုမို ျပည့္စုံေအာင္ျဖည့္စြက္လာမယ့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
 
ကားေသာ့ပိတ္ပစ္မယ့္စနစ္( Remote Vehicle Shutdown)
 
ဒီစနစ္ကေတာ့ ကားေသာ့မၾကာခဏေပ်ာက္တာ၊ ကားေသာ့အခိုးခံရတာေတြကေနကာကြယ္ႏိုင္မယ့္စနစ္ျဖစ္ပါ တယ္။ ကားေသာ့ပ်က္သြားၿပီးဆိုတာနဲ႔ ကားနဲ႔ ကားRemote ေသာ့ကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း အြန္လိုင္းစနစ္နဲ႔ပိတ္ ပစ္ႏိုင္တဲ့ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
 
က်န္းမာေရးအာရုံခံေစာင့္ၾကည့္စနစ္( Active Health Mornitoring)
 
ကားထိုင္ခုံ၊ခါးပတ္၊ စတီယာရင္ေတြမွာရွိတဲ့ အာရုံခံစနစ္ေတြကဆင့္ ေမာင္းႏွင္သူေတြ၊စီးနင္းသူေတြရဲ႕ က်န္းမာ ေရးကိုေစာင့္ၾကည့္ေနမွာျဖစ္ၿပီး ကားေမာင္းေနစဥ္ ထိခိုက္မႈျဖစ္တဲ့အခါထိုင္ခုံေပၚမွာရွိေနတဲ့သူရဲ႕က်န္းမာေရးနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ကာကြယ္မႈကိုေပးမယ့္စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။
 
ဆလင္ဒါေလးလုံးနဲ႔စူပါကား(Four-Cylinder Supercar)
 
အခုထုတ္လုပ္ေနတဲ့ စူပါကားေတြနဲ႔ ကြဲျပားတဲ့ ဆလင္ဒါေလးလုံးသာသုံးထားတဲ့ ျမင္းေကာင္ေရ ႏွစ္ရာ အား နဲ႔ ကားေတြကို ထုတ္လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကားကိုယ္ထည္ပိုင္းကိုေတာ့ ကာဗြန္ဖိုက္ဘာလိုေပါ့ပါးၿပီးက်စ္လစ္တဲ့ ဒီဇုိင္းပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ကားေတြကိုထုတ္လုပ္လာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။
 
ဆန္းသစ္တဲ့၀င္းဒိုးမွန္ျပင္( Active Window Display)
 
၀င္းဒိုးမွန္ျပင္ကို Display အျဖစ္ထုတ္လုပ္တာေတာ့နည္းပညာအသစ္တစ္ခုမဟုတ္ေပမယ့္ အခုထုတ္လုပ္မယ့္ ပုံစံကေတာ့ အသစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကား ၀င္းဒိုးမ်က္ႏွာျပင္ေတြမွာ ဓာတ္ပုံေတြကို ျမင္ေတြ႔ႏိုင္တဲ့အျပင္ ျပင္ပအ လင္းေရာင္အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး ဓာတ္ပုံေတြကို အလင္းအေမွာင္ အလိုအေလ်ာက္ခ်ိန္ညွိေပးႏိုင္ပါတယ္။
 
ကိုယ္တိုင္မာကင္တင္းစနစ္(Personalized In-Car Marketing)
 
ကားကို Smart ဖုန္းနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ထားလိုက္ရင္ ကားရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြကိုသိမ္းဆည္းထားႏိုင္ၿပီးေရာင္ခ်ိန္ မွာလည္း ကားကိုအခ်က္အလက္ေတြ၊ ကားသမိုင္းေၾကာင္းေတြကို ဖုန္းကေနတဆင့္ စုစည္းေဖာ္ျပေပးႏိုင္တဲ့ စနစ္ကိုလည္း ေနာင္မယ့္နည္းပညာတစ္ခုအျဖစ္ျမင္ေတြ႔ရေတာ့မွာပါ။
 
ကားကိုယ္ထည္ေလ့လာမႈစနစ္( Reconfigurable Body Panels)
 
ကားကိုယ္ထည္အစိတ္အပိုင္းေတြကို အေသးစိပ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစစ္ေဆးေပးေနၿပီးျပဳျပင္သင့္၊ လဲလွယ္ သင့္တဲ့အခ်ိန္ေတြကို ပုံမွန္သတိေပးေနတဲ့ စနစ္ကို ထပ္မံဆန္းသစ္လာမယ့္နည္းပညာတစ္ခုျဖစ္လာမွာပါ။
 
 

logo