Menu

You are here

ကားေလာကရဲ႕ တစ္ဆစ္ခ်ိဳးအေျပာင္းအလဲျဖစ္မယ့္ ၂၀၁၈ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္

၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္တြင္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရက ကားတင္းသြင္းခြင့္မႈ၀ါဒတခုကို ထုတ္ျပန္လိုက္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ဂ်ပန္ တစ္ပတ္ရစ္ ညာေမာင္းကားမ်ား တင္သြင္းမႈကို အဆံုးသတ္လိုက္သည္။
 
ျပည္တြင္းလမ္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ကားမ်ားသာ တင္သြင္းရန္ ႏွင့္ ျပည္တြင္း တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ ကားမ်ားကို အားေပးရန္ အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မူဝါဒတြင္ ေမာ္ဒယ္ျမင့္ ဘယ္ေမာင္းတစ္မ်ိဳး တည္းကိုသာ တင္သြင္း ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။
 
ထိုမႈ၀ါဒေၾကာင့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္မွ စတင္ျပီး တင္သြင္းခဲ့သည္ ညာေမာင္းကားစနစ္ကို တခန္းရပ္ေစသည္။ ထိုေၾကာင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ကားတင္သြင္းခြင့္ မႈ၀ါဒသည္ ကားေလာကတြင္ အလႈပ္အခတ္ဆံုး သတင္းတပုဒ္ျဖစ္ခဲ့ သည္။
 
အဆိုပါကားမႈ၀ါဒက ကားေစ်းကြက္တြင္းရွိ ဂ်ပန္ကားေစ်းကြက္ကို ျမင့္တက္ေစျပီး လက္ရွိ ကားေလာကကို တဆစ္ခ်ိဳးေျပာင္းလဲေစမည့္ မူ၀ါဒတခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုမူ၀ါဒေၾကာင့္ လူလတ္တန္းစားမ်ား ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္၀ယ္စီးနိုင္ေရး အလွမ္းကြာသြားသည္ဟု သံုးသပ္သူတခ်ိဳ႕ရွိၾကသည္။
 
လမ္းေပၚတြင္ ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္အတြက္ ဘယ္ေမာင္းတင္သြင္းခြင့္သည္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ သင့္ဟုဆိုသူမ်ားလည္းရွိသည္။ မူ၀ါဒအသစ္၌ လူတစ္ဦး ခ်င္းကားတင္သြင္းခြင့္တြင္ လူစီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ကို ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၈ အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း)၊ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားကို ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၈ အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း)၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ားကို ၂၀၁၄မွ ၂၀၁၈ အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း) မ်ားသာ တင္သြင္းခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။
 
ယာဥ္အို၊ ယာဥ္ေဟာင္းအစီအစဥ္တြင္ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ား၊ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား အေနျဖင့္ ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၈ အတြင္း ထုတ္လုပ္သည့္ ဘယ္ေမာင္းယာဥ္မ်ား သာ တင္သြင္းခြင့္ရမည္။ FOC စနစ္ျဖင့္ ျပည္ပမွ လွဴ ဒါန္းသည့္ ေမာ္္ေတာ္ယာဥ္တင္ သြင္းမႈႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ား၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္း ခြင့္ကိုလည္း ယာဥ္အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ၂၀၀၇ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထိ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားထားၿပီး (ဘယ္ေမာင္း) ယာဥ္မ်ားသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားသည္။
 
၂၀၁၅ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒတြင္ ဘယ္ေမာင္းမ်ားကိုသာ တင္သြင္းရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက "ျပည္တြင္းေဈးကြက္က ကားအသစ္ေဈးကြက္ျဖစ္လာ ေတာ့မယ့္သေဘာပဲ’’ဟု ေျပာ ၾကားသည္။
 
လက္ရွိ ျပည္တြင္း၌ လူႀကိဳက္မ်ားေနသည့္ ဂ်ပန္တပတ္ရစ္ကားမ်ားသည္ ျပင္ဆင္ရန္လြယ္ကူျခင္း၊ အပိုပစၥည္းလြယ္ကူရရွိျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ေနရာရေနျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မူဝါဒအသစ္တြင္ ဘယ္ေမာင္း တစ္မ်ိဳးတည္းကို တင္သြင္းခြင့္ေပးမည္ဆုိပါက အသစ္တင္သြင္းသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ အေထာက္အကူ ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား ေဈး သက္သာစြာ ကားစီးႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးကို ထိခိုက္ေစသည္ ဟု ကားအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ သူ ဦးေအာင္သန္းဝင္းက ဆုိ သည္။
 
"ဒီစနစ္ကိုကိုေျပာင္းလဲဖို႕ အစုိးရက ၂ႏွစ္ေလာက္အခ်ိန္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ခ်က္ခ်င္းျဗဳန္းစားၾကိး ေျပာင္းတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး"ဟု ကားတင္သြင္းသူ ဦးထြဋ္ထိပ္ကေျပာသည္။
 
‘‘ေနာက္ႏွစ္က်ေတာ့ ဘယ္ ေမာင္းကားအသစ္ျဖစ္တဲ့အ တြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ေစ်းႏႈန္းႀကီး ျမင့္သြားတာေပါ့။ ကားအသစ္၊ ေမာ္ဒယ္အသစ္ဆိုေတာ့ အခြန္ ႏႈန္းကလည္းမ်ားတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္မို႔လို႔ ကား၀ယ္တဲ့သူေတြ အတြက္ သိန္းတစ္ရာ၊ ႏွစ္ရာ ေလာက္နဲ႔ ၀ယ္လို႔မရေတာ့ဘူး ေပါ့။ အနည္းဆံုး သိန္း ႏွစ္ရာ့ငါး ဆယ္၊ သံုးရာေလာက္သံုးမွ ၀ယ္ လို႔ရမယ့္ သေဘာရွိတာေပါ့ေနာ္’’ ဟု ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူ မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာ စိုးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
 
ဘယ္ေမာင္းယာဥ္မ်ားကို ပိုမိုတင္သြင္းလာႏိုင္ ေၾကာင္း ကားအေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ကိုင္သူ ဦးမင္းမင္းထြန္းက ေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်ပန္မွ ညာေမာင္းတစ္ပတ္ရစ္ကားတင္သြင္း မႈသည္ ယခုႏွစ္ကုန္အထိသာရွိ ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ကစတင္၍ ဂ်ပန္ကားညာ ေမာင္းမ်ားတင္သြင္းမႈလံုး၀ရပ္ ဆိုင္းရၿပီဟု ကားေစ်းကြက္ကြၽမ္း က်င္သူမ်ားက ေျပာသည္။
 
ထို႔အျပင္ မူ၀ါဒထြက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ညာေမာင္းကားမ်ား အမ်ဳိးအစားအလိုက္ က်ပ္ဆယ္သိန္းမွ သိန္းႏွစ္ဆယ္၀န္းက်င္ထိ ေစ်းတက္လာေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သူ မ်ားက ႏွစ္စဥ္မူဝါဒအေျပာင္းအ လဲကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးေနာက္ ေဈးဆြဲတင္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဈးႏႈန္းျပန္က် သြားေလ့ရွိေၾကာင္ ဦးထြဋ္ထိပ္က ဆုိ သည္။
 
လက္ရွိကားမူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ကားေစ်းျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၀န္းက်င္သာျဖစ္သင့္ ၿပီး ၁၀ ရာခိုင္းနႈန္းထက္ေက်ာ္လြန္လွ်င္ မျဖစ္သင့္ေသာ ေစ်းနႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း ကား၀ယ္ေရာင္းသမားက အမ်ားစုက ဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လမ္းစနစ္သည္ လက္ယာကပ္ေမာင္းစနစ္ကို အသံုးျပဳေနျပီး ညာေမာင္းကားမ်ားကို ေမာင္းႏွင္ေနျခင္းသည္ ယာဥ္အႏၱရာယ္ၾကီးမားသည္ဟုဆိုသည္။
 
"စနစ္ကမွားေနတာ ဒါကို အျပင္ဘူးဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဘယ္ေလာက္လြဲေနတယ္ဆိုတာ ျပေနတာပဲ"ဟု တကၠစီေမာင္းသမားဦးတင္၀င္းကေျပာသည္။
 
ႏိုင္ငံ၏ လမ္းစနစ္ႏွင့္ကိုက္ ညီသည့္ ဘယ္ေမာင္းယာဥ္မ်ားကို သာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳသည့္အတြက္ ယာဥ္အႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားမႈ ေလ်ာ့ က်လာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း ကားအသစ္ အေရာင္းျပခန္းမ်ား အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ တြင္ ေရာင္းအားပိုေကာင္းလာႏုိင္ေၾကာင္း KIA ကားအေရာင္းျပခန္း အေရာင္းတာ၀န္ခံ ဦးေဇာ္ရဲႏိုင္က ေျပာ သည္။
 
ကုန္ကားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကားမ်ားကို တင္သြင္းရာ၌ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကိုရီး ယားႏုိင္ငံထုတ္ကားအသစ္မ်ား သည္ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ကားေစ်း ထက္ သက္သာေသာေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ အဆိုပါႏိုင္ငံထုတ္ ကားမ်ားကို တင္သြင္းအသံုးျပဳ မႈမ်ားေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။
 
မူ၀ါဒအသစ္ေၾကာင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းကားတင္သြင္းမည့္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဒူဘိုင္းႏိုင္ငံမွ တစ္ပတ္ ရစ္ေမာ္ဒယ္ျမင့္ ဘယ္ေမာင္းကား မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္၊ ထိုင္းႏွင့္ ကိုရီး ယားႏိုင္ငံထုတ္ ဘယ္ေမာင္းယာဥ္မ်ားကို ပိုမိုတင္သြင္း လာႏိုင္ေၾကာင္း ကားအေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ကိုင္သူ ဦးမင္းမင္းထြန္းက ေျပာသည္။
 
လက္ရွိအစိုးရထုတ္ျပန္သည့္ မူ၀ါဒသည္ အနည္းငယ္ျပင္းထန္ေသာ္လည္း ဘယ္ေမာင္းသာ တင္သြင္းရမည့္ မူကို ကိုင္ဆြဲထားသည့္ အတြက္ အစိုးအရအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္မည့္ အရီပ္အေယာင္မျမင္ေၾကာင္း ျမန္မာေမာ္ေတာ္ကားေကာ္ပေရးရွင္း ဥကၠဌ ဦးေဌးေအာင္ကေျပာသည္။
 
အဆိုပါမူ၀ါဒ သည္ လက္ရွိတြင္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ေသာ္လည္း ၁၀ ႏွစ္အထက္ၾကာလွ်င္ လက္ရွိ အစိုးရေမွ်ာ္မ်န္းထားသည့္ ဘယ္ေမာင္းကားစနစ္မ်ားသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္လာမည္ဟု ၄င္းကဆိုသည္။
 
#HtunHtunMin
 
 

logo