Menu

You are here

ကားတစ္စီးအတြက္ အခ်ိန္ဇယား

ကားတစ္စီးကုိ ကိုယ္တုိင္အ ၿမဲျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ်င္သူေတြအ တြက္ အလြယ္မွတ္သားၿပီး ထိန္း သိမ္းျပဳျပင္သင့္တာေတြကို အ ဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါ တယ္။ အလြယ္မွတ္သားႏုိင္ဖို႔အ တြက္ အဂၤလိပ္လို အတိုေကာက္ အေခၚအေ၀ၚေလးရွိပါတယ္။ အဲသည္အတိုေကာက္ စကားလံုးကေတာ့ TOWBIF ျဖစ္ ပါတယ္။ T-Tire O-Oil W- Window B-Brakes I-Interior F- Fluid အလြယ္မွတ္သားႏုိင္ပါ တယ္။ T-Tire (တာယာ) အေျခခံစစ္ေဆးသင့္တဲ့ အ စိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကားတာ ယာဆုိတာက တာယာရဲ႕ေလထိ အား၊ တာယာရဲ႕အေျခအေနကုိ ကားမေမာင္းခင္ေန႔စဥ္ စစ္ေဆး ေပးသင့္တဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ကားတာယာေလဖိအားကို ေန႔စဥ္ စစ္ေဆးသင့္တဲ့အျပင္ တာယာရဲ႕ ပန္း၊ ထိ ခိုက္ဒဏ္ရာေတြကိုလည္း အခ်ိန္ရရင္ရသလို အၿမဲစစ္ေဆး ေနသင့္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တာ ယာရဲ႕သက္တမ္းကိုလည္း စတင္ တပ္ဆင္ခ်ိန္မွာကတည္းက ေရာင္းခ်သူထံမွတစ္ဆင့့္ မွတ္ သားထားၿပီး သက္တမ္းကုန္ခ်ိန္ ကိုလည္း ေစာင့္ၿပီးမွတ္သားေနဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တာယာသက္ တမ္းျပည့္ခ်ိန္မွာ တာယာကို အခ်ိန္မီလဲလွယ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကား တာယာျဖစ္တဲ့ ယာဥ္မေတာ္တဆ မႈေတြကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစပါ တယ္။ O-Oil (အင္ဂ်င္၀ိုင္) ဒါကလည္း အေျခခံစစ္ေဆး သင့္တဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ကား တာယာစစ္ေဆးၿပီး ေနာက္ ပိုင္း အေရးႀကီးစစ္ေဆးသင့္တဲ့အ ေျခခံအပုိင္းကေတာ့ အင္ဂ်င္၀ိုင္ ျဖစ္ ါတယ္။ အင္ဂ်င္၀ိုင္ဆိုတာ ကားတစ္စီးအတြက္ေတာ့ေသြးလို ပါပဲ။ အင္ဂ်င္၀ိုင္မ်ားတဲ့ကားက ေသြးတိုးတဲ့လူတစ္ေယာက္နဲ႔တူ ၿပီး အင္ဂ်င္၀ိုင္နည္းတဲ့ကားက ေသြးေပါင္က်ေနတဲ့ လူတစ္ ေယာက္နဲ႔တူပါတယ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္ ကားတစ္စီးရဲ႕အင္ဂ်င္၀ုိင္ ဆိုတာကိုလည္း ေန႔စဥ္စစ္ေဆး ေပးသင့္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္၀ိုင္ နည္းတာ၊ မ်ားတာအျပင္ အင္ဂ်င္ ၀ိုင္အပစ္အက်ဲကိုလည္း ေလ့လာ စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ ကားရဲ႕လို အပ္ခ်က္အေပၚမူတည္ၿပီး အင္ ဂ်င္၀ိုင္လဲလွယ္ေပးသင့္ခ်ိန္မွာ လဲ လွယ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ပံုမွန္အား ျဖင့္ ကားအင္ဂ်င္၀ိုင္ လဲလွယ္ေပး သင့္ခ်ိန္ကို ကီလိုမီတာ ၅,၀၀၀ နဲ႔ ၅,၅၀၀ ၾကား အသံုးျပဳၿပီးတိုင္း စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ ပံုမွန္စစ္ ေဆးခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့ အနည္းဆံုးတစ္ပတ္ကုိ တစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးေပးသင့္ပါတယ္။

W-Window (မွန္တံခါးေတြ) ကားမွန္တံခါးေတြကုိလည္း ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္မႈအပုိင္းမွာ ထည့္ သြင္းထားပါတယ္။ ကားတစ္စီးရဲ႕ မွန္တံခါးဆုိတာေတြက ကားအ တြက္႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာမွာေရာ၊ အ ကာအကြယ္အတြက္ပါ ေထာက္ပံ့ ေပးတဲ့အစိတ္အပိုင္းေတြျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကားရဲ႕ေလ ကာမွန္ေတြ ေနာက္ၾကည့္မွန္ေတြ သန္႔ရွင္းမႈရွိဖို႔ ထိခုိက္ဒဏ္ရာေတြ ကုိ စစ္ေဆးေပးရပါမယ္။ အဲဒါမွ ၾကည္လင္ျပတ္သားတဲ့ ျမင္ကြင္း ကုိ ကားအတြင္းခန္းကေန ျမင္ ေတြ႕ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ထပ္သတိထားသင့္တာကေတာ့ ကားရဲ႕ေလကာမွန္ေတြကို ေနအ လင္းေရာင္ကာကြယ္ႏုိင္ဖို႔ အ လင္းပိတ္စတစ္ကာ အလြန္အကၽြံ ကပ္တာကိုလည္း ေရွာင္က်ဥ္သင့္ ပါတယ္။

B-Brakes,Belt and Battery (ဘရိတ္၊ ခါးပတ္ႀကိဳး၊ ဘက္ထရီ) ကားရဲ႕ ဘရိတ္စနစ္ကလည္း ကားတစ္စီးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘရိတ္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ အျမင့္ဆံုးအ ေနအထားမွာရွိ ေနဖို႔လိုအပ္ပါ တယ္။ ဒါမွလည္း အခ်ိန္မေရြးႀကံဳ ေတြ႕ႏိုင္တဲ့ ယာဥ္အႏၲရာယ္ေတြ ကုိ ကာကြယ္ေရွာင္ရွားႏုိင္မွာျဖစ္ ပါတယ္။ ခါးပတ္ႀကိဳးေတြကုိေတာ့ ေသခ်ာခိုင္ၿမဲမႈရွိေနဖို႔လိုအပ္ပါ တယ္။ ကားသစ္ေတြမွာျဖစ္ခဲေပ မယ့္ ေမာ္ဒယ္နိမ့္လာတဲ့ကား ေဟာင္းေတြမွာေတာ့ ခါးပတ္ႀကိဳး ေတြေဆြးျမည့္ေနတာ၊ အထုိင္ ျပဳတ္ထြက္တာမ်ိဳးေတြျဖစ္တတ္ ပါတယ္။ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္တဲ့အ ခ်ိန္မွာ အမွန္တကယ္လိုအပ္တဲ့ ကာကြယ္မႈရႏုိင္ဖို႔ ခါးပတ္ႀကိဳး ေတြ ေသခ်ာခုိင္ၿမဲေနရပါမယ္။ ဒါ့ အျပင္ အတြင္းခန္းထိုင္ခံုခါးပတ္ ေတြမွမဟုတ္ဘဲ ေမာ္တာ Belt ႀကိဳး၊ ပန္ကာ Belt ႀကိဳးေတြကုိ လည္း အေလ်ာ့အတင္းစစ္ေဆး ေပးသင့္ပါတယ္။ ကားအင္ဂ်င္ ေဘာနက္အဖံုးဖြင့္ၿပီး အလြယ္တ ကူစစ္ေဆးႏုိင္မယ့္အခ်က္ျဖစ္ပါ တယ္။ Belt ႀကိဳးေတြကို စစ္ေဆး ေပးျခင္းျဖင့္ အင္ဂ်င္စြမ္းေဆာင္ ရည္က်ဆင္းမႈအေၾကာင္းရင္းကို လည္း အလြယ္တကူစစ္ေဆးသိ ရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘက္ထရီဆုိ တာကေတာ့ ကားတစ္စီးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ကားဘက္ထရီမေကာင္းရင္ အင္ ဂ်င္ႏိႈးရတာကစၿပီး၊ ကားမီးသီး ေတြအထိ ထိခုိက္ေစပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဘက္ထရီသက္တမ္း နဲ႔ ဘက္ထရီအေျခအေန၊ ဘက္ ထရီရဲ႕သန္႔ရွင္းမႈေတြကအစ အၿမဲ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေပးသင့္ပါတယ္။

I-Interior (အတြင္းခန္း) ကားအတြင္းခန္းဆုိတာ ယာဥ္ေမာင္းတစ္ေယာက္အတြက္ ေရာ စီးနင္းသူတစ္ေယာက္အ တြက္ပါ မျဖစ္မေနထိေတြ႕ေနရ မယ့္အရာျဖစ္ပါတယ္။ အတြင္း ခန္းသန္႔ရွင္းမႈက ကားတန္ဖိုးသတ္ မွတ္မႈအေပၚမွာ မူတည္ေနတဲ့အ ျပင္၊ ကားစီးနင္းသူ၊ ေမာင္းႏွင္သူ ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔လည္း သက္ ဆုိင္ပါတယ္။ အေမႊးနံ႔သာေတြသံုး ရတာမႀကိဳက္ဘူးဆုိရင္ေတာင္ အတြင္းခန္းမွာ ဖုန္မႈန္႔နဲ႔ အမိႈက္ ေတြကိုေတာ့ ကင္းစင္ၿပီး ေျခာက္ ေသြ႕သန္႔ရွင္းေအာင္ ထိန္းသိမ္း ေနသင့္ပါတယ္။

 

F-Fluid (အေအးခံရည္) အင္ဂ်င္တစ္ခုလံုး အေအး ဓာတ္ရွိေနဖို႔အတြက္ အင္ဂ်င္ရဲ႕ ေရတုိင္ကီထဲက ေရေတြနဲ႔ပန္ကာ ေတြကလွည့္ပတ္ထိန္းသိမ္းေပး ေနပါတယ္။ ကားမွန္ေတြကို အ ခ်ိန္မေရြးသန္႔ရွင္းေပးႏုိင္ဖို႔အ တြက္ေတာ့ မွန္၀ုိက္ဘာေတြက စြမ္းေဆာင္ေပးပါတယ္။ အင္ဂ်င္ ေအးေစဖို႔ ေရတုိင္ကီထဲက ေရကို စစ္ေဆးျဖည့္သြင္းေပးဖို႔ လိုအပ္ သလို မွန္၀ိုက္ဘာေရကိုလည္း လိုအပ္သလို ျဖည့္ေပးေနဖို႔လိုအပ္ ပါတယ္။ ဒါမွလည္း လိုအပ္တဲ့အ ခ်ိန္မွာ လိုအပ္သလို ကားမွန္ေတြ ကုိ သန္႔ရွင္းေပးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

L-Light (မီးစနစ္) ကားမီးသီးနဲ႔ မီးစနစ္ေတြကို ေတာ့ ကိုယ္တုိင္စစ္ေဆးရတာ လည္း လြယ္ကူၿပီး ကားအတြက္ ေရာ ယာဥ္ေမာင္းအတြက္ပါ အ ေရးပါတဲ့အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါ တယ္။ ကားတစ္စီးရဲ႕ မီးသီးေတြ အားလံုးရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈကို အ နည္းဆံုး တစ္ပတ္ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ စစ္ ေဆးေပးသင့္ပါတယ္။ ကားကိုရပ္ ထားၿပီး ကားရဲ႕ေရွ႕ေနာက္မီး ေတြ၊ အခ်က္ျပမီးေတြ၊ ဘရိတ္မီး၊ Silent မီးေတြ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ ျခင္းကို စစ္ေဆးထိန္းသိမ္းရပါ မယ္။ လိုအပ္ရင္ျပဳျပင္ေပးရပါ မယ္။

Windshield Wipers(ေလကာမွန္ ၀ိုက္ဘာ) မွန္၀ိုက္ဘာေရေတာ့ ျဖည့္ ထားေပမယ့္ မွန္၀ုိက္ဘာေတြက ပံုမွန္အလုပ္မလုပ္ေတာ့ရင္ေတာ့ အသံုးမ၀င္တဲ့ ၀ိုက္ဘာပဲျဖစ္ေန မွာပါ။ ကားမွန္၀ိုက္ဘာေတြလည္း ပံုမွန္အတုိင္းေကာင္းမြန္ေနဖို႔နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွန္ဖို႔ကိုလည္း စစ္ေဆးထိန္းသိမ္းသင့္ပါတယ္။

Emission Control System (ဓာတ္ေငြ႕ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္) ကားတစ္စီးရဲ႕ အင္ဂ်င္က ေန ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ ကို ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔အ တြက္ ေအာက္ဆီဂ်င္ဆြင္ဆာ၊ EGR စတဲ့ စနစ္ေတြကို ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ ဓာတ္ထုတ္လႊတ္မႈနဲ႔ ကားအိတ္ ေဇာကထြက္လာမယ့္ ဓာတ္ေငြ႕ အေရာင္ေတြၾကည့္ၿပီးေတာ့ လည္း အင္ဂ်င္ရဲ႕အေျခအေနကိုသိႏုိင္ပါတယ္။ မူရင္းထုတ္လုပ္တဲ့ စက္႐ံုကလည္း သူတို႔လိုက္နာ ထုတ္လုပ္တဲ့ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊင့္ မႈဆုိင္ရာ ဆက္စပ္ဥပေဒေတြကို ကားတစ္စီးခ်င္းမွာ ေဖာ္ျပေပး ထားပါတယ္။ အဲသည့္အခ်က္ေတြကို ၾကည့္ၿပီး မိမိကားရဲ႕ ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္ေနမႈကုိ ျပဳျပင္ထိန္း သိမ္းျခင္းျဖင့္ အဘက္ဘက္မွ စည္းကမ္းလိုက္နာတဲ့ ယာဥ္ထိန္း သိမ္းျပဳျပင္မႈကို ရရွိေစမွာျဖစ္ပါ တယ္။

ေအာင္ၿဖိဳးမြန္

ref: wiki How

logo