Menu

You are here

အင္ဂ်င္၀ိုင္ဆိုတာဘာေလာက္အေရးပါလဲ????????

ရန္ကုန္၊ေအာက္တိုဘာလ၂၃ရက္

ကားတစ္စီးေမာင္းနွင္ရာမွာအင္ဂ်င္လည္ပတ္နိူင္ဖို့အတြက္ေလာင္စာဆီအျပင္ေနာက္ထပ္အေရး တႀကီးလို အပ္တာကေတာ့စက္ဆီ၊ေခ်ာဆီ(အင္ဂ်င္၀ိုင္)ျဖစ္ပါတယ္။

                   အင္ဂ်င္၀ိုင္ကလည္းကားတစ္စီးရဲ ့အင္ဂ်င္အတြက္အလြန္အေရးပါတဲ့အရာျဖစ္ပါတယ္။အင္ဂ်င္ ၀ိုင္မေကာင္းရင္မီးခိုးအထြက္မ်ားတာ၊အင္ဂ်င္တုန္ခါတာ၊အင္ဂ်င္ရုန္းကန္အားက်ဆင္းတာ၊အင္ဂ်င္သံဆူညံ တာ စတဲ့အင္ဂ်င္ပိုင္းျပႆနာေတြကိုႀကဳံေတြ ့ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဆင့္ျမင့္ကား

          အခုေနာက္ပိုင္းနည္းပညာျမင့္အဆင့္ျမင့္ကားေတြမွာဆိုရင္အင္ဂ်င္၀ိုင္မေကာင္းေတာ့တာနဲ ့အခ်က္ေပးစနစ္ကစတင္အခ်က္ေပးျပီးႀကာလာတဲ့အခါမွာေတာ့အင္ဂ်င္ကစက္လုံး၀မနွဳိးေတာ့တာမ်ိဳးေတြ အထိႀကဳံေတြ ့လာရတတ္ပါတယ္။

                   စက္ဆီေခ်ာဆီရဲ ့အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကေတာ့အင္ဂ်င္အတြင္းကလွဳပ္ရွားပြတ္တိုက္ေန တဲ့အစိတ္အပိုင္းေတြတစ္ခုနဲ ့တစ္ခုပြတ္တိုက္ရာကပြန္းပဲမွဳမျဖစ္ေစရန္၊သံထည္အစိတ္အပိုင္းေတြသံေခ်းတက္ တာကေနကာကြယ္ရန္၊အင္ဂ်င္အစိတ္အပိုင္းေတြလည္ပတ္ပြတ္တိုက္မွဳကေခ်ာမြတ္ေနျပီးအပူခ်ိန္ျမင့္မလာေစရန္၊အင္ဂ်င္လည္ပတ္မွဳကိုေထာက္ပံ့ကူညီေပးရန္ရည္ရြယ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ေခ်ာဆီမပါရင္

                   ကားတစ္စီးကိုေခ်ာဆီမပါပဲေမာင္းနွင္မယ္ဆိုရင္ကားတစ္စီးရဲ ့အင္ဂ်င္တစ္ခုျဖစ္မလာနိူင္ပါဘူး။ အေႀကာင္းအရင္းကေတာ့အင္ဂ်င္ေတြကိုစတင္ထုတ္လုပ္ခ်ိန္၊ကားေတြမွာအင္ဂ်င္တပ္ဆင္အသုံးျပဳခဲ့က်ခ်ိန္ေတြကစျပီးေခ်ာဆီဆိုတာကိုမျဖစ္မေနထည့္သြင္းအသုံးျပဳခဲ့က်တာျဖစ္ပါတယ္။

                   အင္ဂ်င္မေပၚခင္အခ်ိန္တုန္းကဂီယာဘီးေတြဘီးေခြေတြတလိမ့္လုံးေတြစတင္အသုံးျပဳက်တဲ့ အခ်ိန္တုန္းကတည္းကေခ်ာဆီဆိုတာကိုစတင္အသုံးျပဳခဲ့ႀကာတာျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီအခ်ိန္ေတြကတည္းကေခ်ာဆီ ဟာစက္ပစၥည္းကိရိယာေတြနဲ ့အင္ဂ်င္ေတြအတြက္မရွိမျဖစ္အေရးပါတဲ့ပစၥည္းျဖစ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အင္ဂ်င္၀ိုင္ဘာလုပ္လဲ

ေခ်ာဆီစက္ဆီကအင္ဂ်င္တစ္လုံးအတြက္အေရးပါတဲ့အေႀကာင္းေတြထဲကပထမဆုံးအခ်က္က ေတာ့အင္ဂ်င္အစိတ္အပိုင္းေတြအေအးခံျခင္းျဖစ္ပါတယ္။လွည့္ပတ္လွဳပ္ရွားေနတဲ့အင္ဂ်င္အစိတ္အပိုင္းေတြက တစ္ခုနဲ့တစ္ခုပြတ္တိုက္ရာကေနအပူျဖစ္လာတာကိုေစးပစ္ေအးခဲေနတဲ့အင္ဂ်င္၀ိုင္ထဲေရာက္ေတာ့အင္ဂ်င္အစိတ္အပိုင္းေတြကအပူေလ်ာ့သြားေစပါတယ္။ပြတ္တ္ိုက္တဲ့ေနရာမွာလည္းစက္ဆီေခ်ာဆီေႀကာင့္ေခ်ာေမြ ့တဲ့ပြတ္တိုက္မွဳ ျဖစ္တာေႀကာင့္အပူကလည္းအမ်ားႀကီးထြက္မလာနိူင္ေတာ့ပါဘူး။

ေခ်ာဆီကအင္ဂ်င္အစိတ္အပိုင္းကိုေအးခဲေပးနိူင္မွဳကအျပည့္အ၀လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာေတာ့မဟုတ္ဘဲအင္ဂ်င္တစ္လုံးရဲ ့အေအးခံစနစ္( Cooling System)ကလည္း အင္ဂ်င္ေအးဖို ့ကိုအဓိကထိန္းခ်ဳပ္ေပး ပါတယ္။ဒါေပမယ့္စက္ဆီေခ်ာဆီရဲ ့အရည္အေသြးကေလ်ာ့က်ေနရင္ေတာ့အင္ဂ်င္ေအးခဲစနစ္ကလည္းအင္ဂ်င္ အပူခ်ိန္ကိုထိန္းခ်ဳပ္မေပးနိူင္ေတာ့ပါဘူး။

ပြတ္အားကိုလည္းေလ်ာ့ေစ

ေနာက္ထပ္ေခ်ာဆီရဲ ့အင္ဂ်င္အေပၚေထာက္ပံံ့လုပ္ေဆာင္ေပးနိူင္တာကေတာ့စက္ပစၥည္းအ စိတ္အပိုင္းေတြပြတ္တိုက္ရာမွာပြန္းပဲ့မွဳမျဖစ္ေအာင္ကာကြယ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။အင္ဂ်င္တစ္လုံးကစတင္လည္ပတ္ခ်ိန္ကစျပီးအတြင္းကအင္ဂ်င္အစိတ္အပိုင္းအားလုံးကလွဳပ္ရွားလာျပီးအင္ဂ်င္အတြင္းကအခန္းက်ဥ္းေလးထဲမွာတစ္ခုနဲ ့တစ္ခုစတင္ပြတ္တိုက္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။

ယင္းပြတ္တိုက္မွဳေတြမွာေခ်ာဆီသာမရွိဘူးဆိုရင္အင္ဂ်င္အစိတ္အပိုင္းပစၥည္းေတြကပြန္းပဲ့ပ်က္ဆီးသြားပါလိမ့္မယ္။အင္ဂ်င္အစိတ္အပိုင္းေတြရဲ့ပြတ္တိုက္မွဳ၀န္အား၊ထုထည္ပမာဏနဲ့အစိတ္အပိုင္း အရြယ္ အစားေတြေပၚမူတည္ျပီးေခ်ာဆီရဲ ့ေစးပစ္မွဳပမာဏကိုေရြးခ်ယ္အသုံးမွဳက်တာျဖစ္ပါတယ္။ဥပမာအားျဖင့္ဂီယာ ေဘာက္စ္အတြင္းထည့္တဲ့ေခ်ာဆီက ဂီယာေဘာက္စ္အစိတ္အပိုင္းေတြရဲ ့ပြတ္တိုက္မွဳ၀န္အားနဲ ့ထုထည္ပမာ ဏေႀကာင့္ဂီယာ၀ိုင္(GearOil)ရဲ့ေစးပစ္မွဳကအင္ဂ်င္ထဲကိုထည့္တဲ့ေခ်ာဆီ(Engine Oil)ထက္ပိုတာေတြ ့ရပါ တယ္။

ဒါေႀကာင့္အင္ဂ်င္ထဲကိုထည့္သြင္းအသုံးျပဳတဲ့အင္ဂ်င္၀ိုင္ကိုလည္းအင္ဂ်င္အရြယ္အစားပမာဏ အင္ဂ်င္ရုန္းကန္အားပမာဏေတြေပၚမူတည္ျပီးအင္ဂ်င္၀ိုင္ရဲ ့ေစးပစ္မွဳပမာဏကိုလည္းေရြခ်ယ္သုံးစြဲဖို ့လိုအပ္ပါ တယ္။

သံေခ်းမတက္ေအာင္

တတိယေျမာက္အခ်က္ေခ်ာဆီရဲ ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေတာ့အင္ဂ်င္အစိတ္အပိုင္းေတြသံေခ်း ပ်က္စီးျခင္းနဲ ့အျခားအေႀကာင္းေႀကာင့္ပ်က္ဆီးမွဳေတြကေနကာကြယ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။သံထည္ပစၥည္းအ စိတ္အပိုင္းေတြကိုဒီဇယ္ဆီ သို ့မဟုတ္ဆီတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုသုတ္လိမ္းထားပါကသံေခ်းတက္မွဳကိုကာကြယ္နိူင္ပါ တယ္။

ယင္းကဲ့သို ့ကာကြယ္ေပးနိူင္တာကေတာ့ဆီေတြက သံသတၳဳနဲ ့ေရေငြ ့ပါတဲ့သဘာ၀ေလထုတို့ တိုက္ရုိက္ထိေတြ ့မွဳကိုကာကြယ္ေပးထားနိူင္တာေႀကာင့္သံေခ်းတက္မွဳကိုကာကြယ္ေပးနိူင္တာျဖစ္ပါတယ္။သံ သတၳဳ(Iron)နဲ ့ျပင္ပေလထု(ေအာက္ဆီဂ်င္ပါ၀င္)ထိေတြ ့ရာကေနအိုင္းယြန္းနစ္ေအာက္ဆိုဒ္ျဖစ္လာျပီးသံေခ်း ေတြျဖစ္ေပၚလာျခင္းကိုသံေခ်းတက္တယ္လို့ေခၚပါတယ္။ယင္းကဲ့သို ့သံေခ်းတက္ျခင္းကိုေခ်ာဆီထဲမွာပါ၀င္တဲ့ ဓာတုပါ၀င္ပစၥည္းေတြကကာကြယ္ေပး နိူင္ျပီးသံေခ်းတက္ျခင္းကိုကာကြယ္လိုက္နိူင္တာျဖစ္ပါတယ္။

ေနရာတကာေခ်ာဆီပါ

အင္ဂ်င္ထဲကေခ်ာဆီရဲ့ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေတာ့အင္ဂ်င္အစိတ္အပိုင္းေတြရဲ ့ လည္ ပတ္မွဳကိုေထာက္ပံ့ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ကားတစ္စီးရဲ ့အစိတ္အပိုင္းတိုင္းမွာေခ်ာဆီနဲ ့ကင္းလြတ္တဲ့ေနရာ ဆို တာရွားပါးပါတယ္။မွန္အတင္အခ်၊ဘီးေခြ၊ကားေအာက္ပိုင္းေဘာဂိြ်ဳင့္၊၀န္ရုိး၊အင္ဂ်င္၊ဂီယာေဘာက္စ္စတဲ့ေန ရာတိုင္းမွာေခ်ာဆီကအမ်ိဳးအစားအလိုက္မျဖစ္မေနပါ၀င္လာပါတယ္။အဲဒါေႀကာင့္ကားတစ္စီးလုံးရဲ ့လည္ပတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းမွာေခ်ာဆီေတြကအမ်ိဳးအစားအလိုက္ကြဲျပားစြာအသုံး၀င္ေနတာေတြ ့ရပါတယ္။

ေခ်ာဆီရဲ ့အသုံး၀င္မွဳေတြကကားတစ္စီးလုံးမွာအသုံး၀င္ရုံတင္မဟုတ္ဘဲအင္ဂ်င္နဲ ့အျခားအ စိတ္အပိုင္းေတြကစြန့္ထုတ္လိုက္တဲ့ေခ်ာဆီေတြကိုလည္းစြန့္ပစ္ျခင္းမရွိပဲစက္ပစၥည္းမ်ားမွာသုတ္လိမ္းသိမ္း ဆည္းျခင္း၊စက္ပစၥည္းျဖဳတ္တပ္ရာမွာသုံးစြဲျခင္းနဲ့အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြမွာအသုံး၀င္စြာအသုံးျပဳေနတာ ေတြ ့ရပါတယ္။

အဲဒါေႀကာင့္ေခ်ာဆီရဲ ့အသုံး၀င္မွဳနဲ ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေကာင္းေတြကိုသိရွိျပီဆိုရွိျပီဆိုရင္ေတာ့ ကားသစ္ပဲျဖစ္ေစကားေဟာင္းပဲျဖစ္ေစ၀ယ္ယူစီးနင္းမယ္ဆိုရင္ေခ်ာဆီကလည္းမျဖစ္မေနဂရုစိုက္လုပ္ေဆာင္ ေပးသင့္တဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္ျဖိဳးမြန္

logo